Regulamin:

Zasady podstawowe

Opisy strony powinny być przygotowane starannie i pokrywać się z zawartością strony.
Każdy wpis musi zostać sprawdzony i zatwierdzony przez moderatora.
Przed dodaniem wpisu zapoznaj się z zakładką "Jak dodać wpis".

Redagowanie wpisów

Administracja serwisu może zmienić tytuł i/lub treść wpisu.
Wpisy przygotowanie niedbale z błędami ortograficznymi lub stylistycznymi będą odrzucane.
Wpisy kopiowane w całości lub częściowo z innych stron nie będą przyjmowane.

Jakich stron NIE przyjmujemy

W trakcie budowy.
O niskiej zawartości merytorycznej.
Nie zawierającej polskiej wersji językowej.
O przyjęciu lub odrzuceniu wpisu decyduje moderator.